hart
. HOME

. alles over mijn katten

. Hoe het begon

. Over mij

. Onze katten

. Gallerij

. Memoriam

. Ziektes en Kwalen

. Astma

. Blaasstenen

. Herpesvirus

. Ouderdom

. Extra's

. Perfect Match

. Spelideeën

. Kattenboeken

. Kattendutjes

. Weetjes

. Citaten

. Linken

Copyright © Cattery Blue Pogar
Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Deze website is bedoeld voor eigen gebruik, en informatie te verstrekken aan bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken ervan en/of afdrukken van een enkele afdruk. Het is niet toegestaan foto's, afbeeldingen en/of tekstmateriaal van deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk/website of andere publicatie.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, namen, logo's, zijn eigendom van Cattery Blue Pogar en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Cattery Blue Pogar

Auteursrecht (ook bekend als copyright of kopierecht) is het recht van de auteur of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn/haar werk wordt gepubliceerd of vermenigvuldigd. Dit recht ontstaat vanzelf bij het maken van zo'n werk: de bedoeling of geestesgesteldheid van de maker(ster) is niet relevant.
Een voorloper van het auteursrecht was het "kopijrecht" (in oude teksten: "kopijregt"), dat echter de uitgever van een werk beschermde en niét die van de maker zèlf. Nederland kent sinds 1817 een wettelijke regeling van het auteursrecht, eerst middels de Auteurswet 1817, vervolgens de Auteurswet 1881 en uiteindelijk de Auteurswet 1912 Deze laatste wet is thans nog steeds van kracht, zij het herhaaldelijk gewijzigd.

 

 


. Dierenartsen

. Dierenartsonline

. Dierenkliniek Westland

. Makker

. Westhage

. Dierenabulance

. Dierenambulance

. Dier Vermist

. Dier Vermist


Disclaim | Cattery Blue Pogarr © 2005. Design & Fotografie